Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie zawiera się w celu ochrony finansowej od nieprzewidzianych zdarzeń. Może ono przynieść wiele korzyści, szczególnie w trudnych sytuacjach, jak na przykład śmierć członka rodziny. Obecnie oferty towarzystw ubezpieczeniowych nie ograniczą jednak polis wyłącznie do tego zakresu. Ubezpieczenia na życie przydają się również w innych sytuacjach. 

Co zapewnia ubezpieczenie na życie? Jak mówi sama nazwa, służy ono jako zabezpieczenie życia. Nie daje nam ono oczywiście gwarancji, że nic złego nam się nie przytrafi, ale zapewnia wsparcie finansowe, na przykład w przypadku śmierci lub kalectwa. Polisę na życie najczęściej poleca się wtedy, gdy mamy małe dzieci lub spłacamy duży kredyt. Daje to poczucie odpowiedzialności, że w przypadku nieprzewidzianej sytuacji nie obciążymy drugiego z małżonków kosztami i wydatkami. Polisy nie musimy zawierać na całe życie, choć oczywiście istnieje również taka możliwość. Osoba decydująca się na ubezpieczenie na życie sama decyduje o wysokości sumy ubezpieczeniowej. Kwota, na jaką warto się ubezpieczyć to kwestia bardzo indywidualna, która zależy od wielu czynników. Jako najbardziej decydujące można wymienić liczbę posiadanych dzieci, wielkość zobowiązań finansowych, czy dotychczasowy poziom naszych zarobków. W innej sytuacji będzie małżeństwo o przeciętnych zarobkach, a w innej rodzina z dwojgiem dzieci i kredytem hipotecznym. 

Czym warto kierować się wybierając polisę życiową? Z pewnością to nie cena składki powinna być decydującym czynnikiem lecz to, czy zakres ubezpieczenia jest dopasowany do naszych potrzeb. Jeśli zależy nam na polisie ochronnej, warto przemyśleć od jakich zdarzeń oczekujemy ochrony. Polisa może zabezpieczać nie tylko w razie nagłej śmierci, ale także na wypadek trwałego inwalidztwa, ciężkiej choroby czy pobytu w szpitalu. Polisa powinna pokryć koszty związane z trudną sytuacją życiową podczas, gdy nie będziemy w stanie zarabiać. Ubezpieczenie na życie można wykupić wyłącznie na wypadek własnej śmierci lub objąć ochroną członków rodziny. Polisa rodzinna pozwala ubezpieczyć partnera, małżonka, dzieci czy rodziców w ramach jednej składki ubezpieczeniowej. 

Na wysokość opłacanej składki wpływa nie tylko wielkość sumy ubezpieczeniowej, ale również nasz wiek (im jesteśmy starsi tym składka jest wyższa), stan zdrowia, prowadzony styl życia, zawód, uprawiane sporty i inne kwestie. Wiele zależy również od zakresu ochrony, terminu jego obowiązywania czy też częstotliwości opłacania takiej składki. Każdy zatem powinien sam zdecydować, które parametry mają największe znaczenie. 

Jak widać na wybór ubezpieczenia na życie wpływa wiele czynników, a jego zakup może wiązać się z dużymi korzyściami, ale również z poważnymi konsekwencjami. Warto przedtem porównać jednak poszczególne oferty i wybrać najlepszą dla siebie. Przydatna będzie również pomoc specjalisty od ubezpieczeń. TFD - Twój Doradca Finansowy nie tylko sporządzi dla Ciebie zestawienie najlepszych ofert, ale również wyjaśni czym różnią się one między sobą, a także jaki wariant będzie najkorzystniejszy w Twoim przypadku. Nasza oferta obejmuje również:

  • wypłatę świadczenia we wskazanej wysokości na wypadek poważnej choroby,
  • wypłatę renty w wysokości 1000 zł miesięcznie w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy, 
  • wypłatę części sumy ubezpieczeniowej w przypadku utraty zdrowia w sposób proporcjonalny do stopnia uszczerbku,
  • wypłatę dodatkowej sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • możliwość gromadzenia dodatkowych środków pieniężnych w ramach ubezpieczeniowych funduszów kapitałowych. 


Z pomocą naszych doradców możesz wybrać jaka ochrona najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.