Napisz do nas

Na życie

Ubezpieczenie na życie, to ubezpieczenie które zawierasz, aby Twoja rodzina nawet w razie nieprzewidzianych wypadków miała szansę utrzymać dotychczasowy poziom życia. Stanowi ono idealne rozwiązanie dla osób posiadających zobowiązania finansowe, bo daje pewność, że konieczność ich spłaty nie pozostawi Twoich bliskich bez środków do życia. Dzięki gwaranowanej rencie wypłacanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe wykupując taki rodzaj ubezpieczenia przestaniesz również martwić się o swoją przyszłość w razie niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

Oferujemy:

  • w razie poważnej choroby, wypłatę świadczenia w umówionej wysokości,
  • w przypadku całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy wypłatę renty w wysokości 1000zł miesięcznie, 
  • w razie trwałej utraty zdrowia, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku, wypłatę części sumy ubezpieczenia, proporcjonalnie do stopnia utraty zdrowia,
  • w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłatę dodatkowej sumy ubezpieczenia,
  • możliwość gromadzenia dodatkowego kapitału w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.


Wybierz z naszej oferty ubezpieczenie na życie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.