Napisz do nas

SZKOLENIA

 SZKOLENIA

 

Realizujemy szkolenia dla firm ustalane na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych. Specjalizujemy się w kredytach mieszkaniowych, programie mdm, ubezpieczeniach auta, kredytach hipotecznych, kredytach na mieszkanie, kredytach samochodowych, leasingu samochodu  oraz innych tematach związanych z poradnictwem finansowym.

 

 

Dotychczas przeprowadzone:

 

Kierowanie zespołem

Celem szkolenia jest poznanie:

- stylów kierowania zespołem

- technik komunikacji z pracownikami

- metod motywowania zespołu

- sposobów określania indywidualnych predyspozycji pracowników

- możliwości formułowania celów i ustalania priorytetów

- technik pracy zespołowej
- sposobów przełamywania barier komunikacyjnych

 

Dla kogo:

- kadry zarządzającej

- menadżerów

- osób zainteresowanych tym zagadnieniem


Zarządzanie finansami


Celem szkolenia jest nabycie umiejętności:

- budowanie świadomości finansowej

- posługiwania się podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości i finansów

- wyciągania wniosków ze sprawozdań finansowych

- interpretowania informacji finansowych mogących mieć wpływ na sferę niefinansową

- weryfikowania opłacalności przedsięwzięć/projektów długoterminowych z uwzględnieniem ich ryzyka

 

 Dla kogo:

- kadry zarządzającej

- menadżerów

- osób zainteresowanych tym zagadnieniem


Pozyskiwanie źródeł finansowania i zarządzanie projektami


Celem szkolenia jest poznanie:

- źródeł dofinansowań

- procedur warunkujących otrzymanie decyzji przyznającej środki

- informacji pozwalających prawidłowo przygotować wnioski

- kluczowych elementów dotyczących wykorzystania dofinansowania

- cyklu realizacji projektu

- procesu zarządzania projektami (od planowania, poprzez wdrożenie aż do rozliczenia)

 

Dla kogo:

- właścicieli firm

- instytucji publicznych

- jednostek administracji publicznej

-­ przedsiębiorstw otoczenia biznesu

- zespołów projektowych

- osób zainteresowanych tym zagadnieniem

 

Sprzedaż i obsługa klienta


Celem szkolenia jest nabycie umiejętności:

 - budowanie długotrwałych relacji z klientami

- nawiązywania kontaktu z klientem poprzez skuteczną komunikację

- przygotowywania oferty w oparciu o zdiagnozowane potrzeby klienta

- pracy z trudnym klientem

- budowania wiarygodnego wizerunku eksperta

- negocjacji handlowych

- prowadzenia spotkań z kluczowymi klientami


Dla kogo:

- menadżerów

- zespołów sprzedażowych

- osób zainteresowanych tym zagadnieniem

 

Innowacyjny marketing


Celem szkolenia jest poznanie:
- wiedzy z dziedziny nowoczesnego marketingu interaktywnego
- najnowszych trendów
- nisz marketingowych
- taktyk marketingowych w różnych mediach
- metod angażowania grup docelowych
- metod zwiększania konkurencyjności


Dla kogo:
- menadżerów
- zespołów marketingowych
- freelancerów
- osób zainteresowanych tym zagadnieniem