Czy wiesz, czym jest EKUZ oraz czym różni się od ubezpieczenia turystycznego?

17/08/2018

Czy wiesz, czym jest EKUZ oraz czym różni się od ubezpieczenia turystycznego?

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE. Jest ona bezpłatna i może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.

Posiadając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, możesz liczyć na pomoc medyczną jedynie w przypadkach niezbędnych np. nagłe zachorowania, wypadki, urazy, zawał, zatrucie, złamanie, wysoka gorączka.

 

EKUZ nie jest alternatywą dla ubezpieczenia turystycznego. Nie obejmuje ona prywatnych usług opieki zdrowotnej czy kosztów związanych z przelotem do kraju, zagubionym bagażem bądź kradzieżą. Nie uprawnia również do refundacji transportu medycznego lub zwłok.

 

Ubezpieczenie turystyczne refunduje wszystkie koszty leczenia, obejmuje swoim zakresem UE i pozostałe państwa świata. Pokrywa również koszty leczenia prywatnego, zapewnia pomoc tłumacza oraz szeroki zakres ochrony na czas podróży, a ubezpieczający ma szeroką ofertę dodatkowych rozszerzeń do polisy np.:

  1. ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
  3. koszty ratownictwa i poszukiwania,
  4. ubezpieczenie bagażu,
  5. ubezpieczenie ryzyka zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych,
  6. ubezpieczenia obejmującego uprawianie sportów ekstremalnych,
  7. ubezpieczenie od sytuacji aktów terroru, zamieszek, działań wojennych

Ubezpieczenie turystyczne pozwoli wyjechać na wakacje bez obaw o dodatkowe koszty. W razie jakichkolwiek zdarzeń podczas podróży, można liczyć na fachowe wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego i pokrycie nieprzewidzianych kosztów.

 

 

Katarzyna Bieniasz

ekspert ds. ubezpieczeń