Kredyty
Napisz do nas

Leasing

14/02/2013

Leasing - Bezpieczne Finansowanie Rozwoju Twojej Firmy


Umożliwiamy naszym Klientom finansowanie w formie leasingu:
- maszyn i urządzeń przemysłowych
- środków transportu
- sprzętu zaawansowanych technologii
- nieruchomości


Leasingujemy zarówno przedmioty nowe jak i używane.


To produkt skierowany do Klientów, którzy nie chcą angażować własnych środków, szanują swój czas, oczekują indywidualnego podejścia, doradztwa i bezpieczeństwa.

Oferta nasza charakteryzuje się uproszczoną procedurą zawarcia umowy leasingowej (minimum formalności), indywidualnym podejściem do Klienta oraz najwyższym bezpieczeństwem zawarcia transakcji.
Jeżeli posiadasz ofertę zakupu środka trwałego podaj nam jej paramery cenowe, a przedstawimy Ci aktualne oferty leasingu


OFERTA LEASINGU


Leasing operacyjny


Umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym użytkowaniu sprzętu/środka trwałego przez leasingobiorcę. Okres użytkowania jest zawsze krótszy niż okres całkowitego zużycia środka trwałego (amortyzacji). W leasingu operacyjnym leasingowany środek trwały zaliczany jest do majątku leasingodawcy. Z kolei dla korzystającego czynsze leasingowe, opłata inicjalna stanowią koszty uzyskania przychodu, a VAT, którym obłożone są raty leasingowe, stanowi podatek naliczony.


Leasing finansowy


W tym modelu do kosztu uzyskania przychodu zalicza się tylko część raty leasingowej stanowiącą odsetki oraz odpisy amortyzacyjne. W leasingu finansowym nie ma wykupu, korzystający staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.
Warto dodać, że w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego czas użytkowania przedmiotu leasingu jest bliski okresowi amortyzacji (całkowitego zużycia). Umowa leasingu finansowego może, ale nie musi, zawierać klauzulę o wykupie przedmiotu leasingu przez korzystającego, po zakończeniu umowy. Z powyższych przesłanek leasing finansowy bywa porównywany do umowy sprzedaży ratalnej.


Uwaga: na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług leasing finansowy traktowany jest jak dostawa towaru, stąd Finansujący po przekazaniu przedmiotu leasingu zobowiązany jest do wystawienia faktury na VAT od wszystkich opłat leasingowych.


Leasing zwrotny


Leasing zwrotny stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu. Jego istotą jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Według tej formuły przedmiotem umowy jest zamiana prawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową.


Leasing VAT-marża


Część używanych samochodów osobowych sprzedawanych jest na podstawie tzw. faktury VAT-marża. Dokumentuje się nim sprzedaż przedmiotów nabytych od osób fizycznych (np. sprzedaż komisowa). Faktura zawiera wyłącznie kwotę należności ogółem bez wyszczególnienia kwot VAT.

Podatek VAT naliczony jest wyłącznie od marży rozumianej jako różnica ceny zakupu i sprzedaży i „ukryty” w cenie łącznej. Niektóre firmy leasingowe oferują swoim klientom specjalną konstrukcję umowy leasingowej, nie zawierającej w płatnościach czynszów leasingowych podatku VAT. Jest to korzystne w przypadku leasingowania samochodów sprowadzonych z zagranicy przez osoby fizyczne i sprzedawanych za pośrednictwem komisów. Umowa leasingowa wykorzystuje w tym przypadku zakwalifikowanie umowy leasingu finansowego.