Napisz do nas

Kategoria
20/11/2015

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko

Kto może dostać zasiłek opiekuńczy

Każdy, kto spełni WSZYSTKIE poniższe wymagania:

 • nie możesz pracować, bo opiekujesz się zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat oraz:
  • jesteś jego rodzicem,
  • dziecko zostało przez Ciebie adoptowane,
  • jesteś jego rodzicem zastępczym,
  • jesteś jego opiekunem prawnym,
  • nie jest to Twoje dziecko, ale je wychowujesz i utrzymujesz,
 • jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym i:
  • jesteś pracownikiem (masz umowę o pracę),
  • jesteś zleceniobiorcą (masz umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, także jeśli pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, na przykład jesteś nianią),
  • współpracujesz ze zleceniobiorcą,
  • wykonujesz pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (osoby, które pracują w domu, na przykład składają długopisy, szyją, tworzą biżuterię pasmanteryjną z filcu),
  • prowadzisz działalność pozarolniczą albo współpracujesz z taką osobą,
  • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • odbywasz karę pozbawienia wolności albo jesteś osobą tymczasowo aresztowaną i masz skierowanie do pracy,
  • jesteś osobą duchowną,
  • odbywasz służbę zastępczą.

Nie dostaniesz zasiłku, jeśli inne osoby z rodziny, z którymi mieszkasz mogą opiekować się dzieckiem.

Umowa uaktywniająca 
to umowa zlecenie dla osoby fizycznej, która opiekuje się dzieckiem:
 • w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, 
 • w wieku do 4 lat w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. 
Umowa ma formę pisemną, zawierana jest między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Kiedy możesz zostać w domu z dzieckiem i dostać zasiłek

 • niespodziewanie zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole albo szkołę dziecka (na przykład z powodu awarii),
 • zachorowała niania, która podpisała umowę uaktywniającą, albo zachorował dzienny opiekun dziecka,
 • inspektor sanitarny podejrzewa, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej i wydał decyzję o izolacji dziecka,
 • małżonek, który do tej pory zajmował się dzieckiem, jest chory lub przebywa w szpitalu,
 • matka z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem.

 

Jak długo możesz dostawać zasiłek

Zasiłek będziesz dostawać nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Jest to łączna liczba dni do wykorzystania wspólnie dla ojca i matki na wszystkie zasiłki opiekuńcze w roku kalendarzowym. Liczba dni nie zmienia się - niezależnie ile dzieci masz pod opieką.

Przykład: jeśli masz dwoje dzieci, które mają mniej niż 8 lat, to zasiłek na opiekę nad nimi dostaniesz łącznie przez 60 dni (a nie 120 dni).

Pamiętaj, że zasiłek opiekuńczy możesz dostać też w innej sytuacji (na przykład kiedy nie pracujesz, bo opiekujesz się chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny). Ale także wtedy liczba dni, przez które możesz dostawać zasiłek, sumuje się i łącznie nie może przekroczyć 60 dni.

Jeśli matka dziecka po porodzie wymaga opieki szpitalnej i dostaje zasiłek macierzyński - to ojciec dziecka albo inna osoba z rodziny mogą dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Taki zasiłek nie sumuje się z pozostałymi zasiłkami i nie jest związany z rokiem kalendarzowym. Ojciec dziecka albo inna osoba z rodziny może dostać taki zasiłek do 56 dni kalendarzowych, nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko ukończy 8 tydzień życia.


Co musisz zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegółową listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Złóż dokumenty w ZUS albo u płatnika składek (na przykład u Twojego pracodawcy). Dokładną informację znajdziesz w sekcji Gdzie możesz złożyć dokumenty. Dokumenty możesz złożyć osobiście albo skorzystać z pełnomocnika. Możesz je także wysłać pocztą.

Jaka jest wysokość zasiłku

80% podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy dla Ciebie ZUS albo płatnik składek.

Podstawa wymiaru zasiłku
 • dla pracowników: przeciętne miesięczne wynagrodzenie (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne w części, którą opłaca pracownik),
 • dla osób, które nie są pracownikami: przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o 13,71%.
Obie wartości są wyliczane na podstawie ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Jeśli jesteś ubezpieczony krócej - z całego okresu, w którym jesteś ubezpieczony. W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego jest to podstawa, którą ZUS przyjął dla zasiłku chorobowego, po waloryzacji.
Płatnik składek 
to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca, czy osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

Kiedy możesz złożyć dokumenty

Od razu - jeśli masz już wszystkie wymagane dokumenty.

Możesz też złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Jednak musisz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek.

Przykład: jeśli opiekujesz się dzieckiem od 1 do 8 lipca, to ostatni dzień, za który możesz dostać zasiłek, to 8 lipca. Czyli, żeby dostać zasiłek, musisz złożyć wszystkie dokumenty do 8 stycznia następnego roku (6 miesięcy po 8 lipca). 

Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć wniosku w tym terminie (na przykład ze względu na chorobę) - możesz złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody przestały istnieć.

 

Co musisz przygotować

 • oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego- otwórz plik w nowym oknie (ZUS Z-15),
 • dokument, który potwierdzi konieczność opieki nad dzieckiem:
  • samodzielnie napisane oświadczenie, w którym wyjaśnisz, dlaczego musisz zostać w domu z dzieckiem - jeśli żłobek, klub dziecięcy, przedszkole albo szkoła, do której chodzi Twoje dziecko, zostało niespodziewanie zamknięte,
  • decyzja inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka - jeśli istnieje podejrzenie, że Twoje dziecko może być nosicielem choroby zakaźnej,
  • zaświadczenie lekarskie małżonka - jeśli małżonek, który na stałe opiekuje się dzieckiem, jest chory, przebywa w szpitalu albo w związku z porodem nie może opiekować się dzieckiem,
  • samodzielnie napisane oświadczenie, w którym napiszesz, że matka dziecka dostaje zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie - jeśli matka dziecka jest w szpitalu i pobiera taki zasiłek,
  • samodzielnie napisane oświadczenie, w którym napiszesz, że niania albo dzienny opiekun Twojego dziecka choruje, oraz kopię ich zwolnienia lekarskiego (musisz napisać, że kopia jest zgodna z oryginałem) - jeśli niania lub dzienny opiekun Twojego dziecka jest na zwolnieniu lekarskim,
 • zaświadczenie płatnika składek - jeśli wiesz, że to ZUS wypłaci Ci zasiłek:
 • dokument tożsamości - na przykład dowód osobisty albo paszport - jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

 

Gdzie możesz złożyć dokumenty

 • u płatnika składek (na przykład Twojego pracodawcy) - jeśli płatnik zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • u płatnika składek albo w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek - jeśli płatnik zatrudnia mniej niż 20 pracowników,
 • w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek - jeśli masz własną działalność pozarolniczą, współpracujesz z taką osobą albo jesteś duchownym.

 

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna.

 

Jaki jest termin realizacji

Zasiłek dostaniesz w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów.

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi Ci zasiłku (dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie).

Jeśli płatnik składek (na przykład pracodawca) odmówi Ci zasiłku, możesz poprosić ZUS o decyzję.

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS

Od decyzji możesz odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od dnia otrzymania decyzji z ZUS.

 

Źródło: ZUS

Aktualności