Napisz do nas

Kategoria
09/09/2013

Witaj szkoło!!!

Pierwszy dzwonek już za nami, wyprawka szkolna kupiona, czy jeszcze czekają nas jakieś wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego? Pozostaje jeszcze ubezpieczenie NNW. Rodzice nie są zobowiązani do zakupu ubezpieczenia w szkole, można samodzielnie wybrać jedną z ofert rynkowych (często korzystniejszą).


Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Najczęściej obejmuje wypadki powstałe na terenie RP, ale może także obejmować wypadki powstałe poza jej granicami.


Warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia aby była na odpowiednio wysokim poziomie. Istotne jest także zapoznanie się z zawartą w warunkach umowy tabelą uszczerbków na zdrowiu, co pozwoli uniknąć późniejszych rozczarowań zakresem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego zanim zdecydujemy się na ofertę ubezpieczenia dostępną w szkole warto zrobić porównanie z innym ofertami dostępnymi na rynku.


Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą, który przedstawi najbardziej odpowiednią dla Państwa ofertę NNW.

Aktualności