Napisz do nas

Kategoria
15/05/2017

Ubezpieczenie budynku a indywidualna polisa mieszkaniowa Za co odpowiada wspólnota mieszkaniowa i lokator?

Liczenie na to, że powstałe w lokalu szkody pokryje polisa wspólnoty mieszkaniowej, może okazać się błędne. Dlatego lepiej wykupić indywidualne ubezpieczenie chroniące finansowo przynajmniej od wybranych zdarzeń losowych. Korzyści z bycia zapobiegliwym mogą okazać się bezcenne.

 

Co do wspomnianych zdarzeń losowych (ubezpieczyciele stosują przeważnie pakiet tych samych zdarzeń, czyli: pożar, zalanie, wybuch oraz od kilku do kilkunastu innych), warto najpierw zapoznać się ze szczegółami Ogólnych Warunków Ubezpieczeniadanego produktu polisowego, aby dowiedzieć się, w jakich okolicznościach otrzymamy świadczenie.

Dokument OWU to także źródło wiedzy na temat okoliczności i zdarzeń, w jakich odszkodowanie nie będzie nam przysługiwać. Wystarczy zajrzeć do rozdziału pt. Wyłączenia odpowiedzialności. Zapis ten jest stosowany zarówno dla ryzyk nazwanych (w określonej puli), jak i wszystkich ryzyk (formuła All Risks).

 

Polisa mieszkaniowa na własną rękę - zalety

Zalety z posiadania polisy mieszkaniowej widać dopiero w momencie wystąpienia szkody, dlatego tak ważny jest odpowiednie dobranie zakresu ubezpieczenia. Zakres ten będzie różnił się ze względu na status lokatora – właściciel mieszkania powinien wybrać więcej rozszerzeń do umowy podstawowej, a najemca zwłaszcza 3 umowy dodatkowe:

  • zalanie,

  • OC w życiu prywatnym,

  • kradzież z włamaniem.

Dlaczego akurat te rozszerzenia? Najemca, zajmując mieszkanie, które nie należy do niego, powinien zadbać nie tylko o pozostawione w nim mienie, ale i finanse na wypadek roszczeń właściciela. A te pojawią się, gdy najemca ze swojej winy zaleje najmowane mieszkanie i przy okazji lokal sąsiedni za ścianą czy na dole, uszkodzi element stały mieszkania, zniszczy wyposażenie należące do właściciela czy w wyniku kradzieży z włamaniem zginą przedmioty właściciela mieszkania.

 

Gdzie kończy się odpowiedzialność spółdzielni?

Mieszkanie położone w bloku czy kamienicy należy jednocześnie do wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej. Czy w takim razie można zwrócić się do niej o odszkodowanie, gdy w mieszkaniu doszło do zalania czy wybuchu butli gazowej? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, a przynajmniej niejednolita w każdym z losowych zdarzeń.

Zazwyczaj ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczy przestrzeni, z których korzystają wszyscy mieszkańcy, a więc klatki schodowe, łączniki w piwnicach, winda itp. Tym samym ubezpieczenie szkód powstałych w całym budynku nie będzie obejmowało strat wyrządzonych w poszczególnych mieszkaniach. Wyjątek stanowi przypadek zalania – jeśli woda wydostaje się z tzw. instalacji pionowych (ukrytych w ścianach) po odszkodowanie należy kierować się do wspólnoty bądź spółdzielni., ale gdy wyciek nastąpił w instalacji poziomej (pod podłogą) winnym zalania będzie właściciel mieszkania, który powinien na tę okoliczność posiadać ważną polisę OC w życiu prywatnym.

Nie zawsze ubezpieczenie i spółdzielnia, która je wykupiła stanowi dla lokatora korzystne rozwiązanie. Za posiadaniem indywidualnej polisy przemawia przede wszystkim jej cena. Składka, wynosząca średnio 150-250 złotych, jest opłacana raz na rok, tak więc realny koszt ochrony i poczucia bezpieczeństwa to zaledwie kilkanaście złotych miesięcznie.

 

Sposoby na zakup ubezpieczenia

Ubezpieczenie nieruchomości typu dom czy mieszkanie można zamówić bez konieczności odwiedzania placówek towarzystw ubezpieczeniowych.

Pierwszym krokiem jest wykonanie telefonu do doświadczonego doradcy ubezpieczeniowego i odpowiedź na kilka prostych pytań. Następnie w ciągu kilkunastu minut doradca przedstawi nam kilka wariantów ubezpieczenia. Przyszły ubezpieczony może wybierać spośród cen, a także pakietów ochrony różniących się między sobą m.in. wysokością sumy ubezpieczenia dla wersji podstawowej i rozszerzonej.


 

Łukasz Pastuła

 specjalista ds. ubezpieczeń

 l.pastula@tdf.rzeszow.pl
+48 533 015 507


Aktualności