Napisz do nas

Kategoria
16/09/2018

Super oferta - ubezpieczenie szkolne dziecka NNW 2018 EDU PLUS

Kochani!! Dzisiaj przedstawiamy Wam super oferte ubezpieczenia szkolnego NNW EDU PLUS

 

Poniżej znajdziecie przykładowe kalkulacje oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

 

 

 

 

Wariant 1:

 

 Ubezpieczenie szkolne na sumę 10 000 tysięcy obejmujące: Wysokość świadczenia
1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU
2. Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
3. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU
4. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU
5. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
6. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU
7. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU
8. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 10% SU
9. Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo 1% SU
10.Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU
Roczna składna wynosi:  30,50 zł/rok

 

 

Wariant 2:

 

Ubezpieczenie szkolne na sumę 20 000 tysięcy obejmujące: Wysokość świadczenia
1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU
2. Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
3. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU
4. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU
5. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
6. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU
7. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU
8. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 10% SU
9. Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo 1% SU
10.Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU
Roczna składka wynosi:  60,90 zł/rok

 

 

Składka zależna jest od sumy i zakresu ubezpieczenia.

 

  • Dziwisz się, że tak tanio? Kupując nasz pakiet, jesteś niezależny i płacisz "tylko za ubezpieczenie".
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
  • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie i opłaceniu składki.
  • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
  • Możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie, np. syn w przedszkolu oraz córki w gimnazjum i szkole średniej.
  • Możesz indywidualnie skonfigurować ofertę !!!


Ogólne warunki ubezpieczeniaAktualności