Napisz do nas

Kategoria
10/08/2017

„Mieszkaj bez kompromisów” nowy rodzaj kredytów hipotecznych bez ograniczenia wieku!


Z przyjemnością informujemy, że od dnia 14 sierpnia udostępniony zostaje nowy rodzaj kredytów hipotecznych pod nazwą „Mieszkaj bez kompromisów” bez ograniczenia wieku. Dostępny on będzie w dwóch wariantach cenowych:

- „Łatwy start” - 0% prowizji i 1,9% marży lub

- „Lekka rata” - 1,69% prowizji i 1,69% marży

Parametry kwotowe programu obejmują obejmują kwoty od 100.000 PLN do nawet 1.500.000 PLN.

Przewidywany czas trwania programu to okres od 14 sierpnia 2017r do 11 października 2017r.

 

Z oferty wyłączone są:
- Kredyty hipoteczne udzielone w kwocie niższej niż 100 000 zł lub wyższej niż 1 500 000 zł
- pożyczki hipoteczne,
- mieszkaniowe kredyty hipoteczne oraz mieszkaniowe kredyty budowlano-hipoteczne z celem przeznaczonym na konsolidację lub z celem przeznaczonym na spłatę Kredytów udzielonych uczestnikowi przez Bank, za wyjątkiem sytuacji spłaty Kredytu hipotecznego przeznaczonego na nabycie działki pod warunkiem jednoczesnego wnioskowania o sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego,
- podwyższenia Kredytów hipotecznych / pożyczek hipotecznych udzielonych przez Bank.

 

W celu wzięcia udziału w Ofercie specjalnej Uczestnik musi spełnić poniższe warunki (łącznie):
a. złożyć Kompletny wniosek o Kredyt hipoteczny w kwocie mieszczącej się w przedziale od 100 000 PLN (włącznie) do 1 500 000 PLN (włącznie) w terminie od 14 sierpnia 2017r. do 11 października 2017r. (włącznie) zwanym dalej Okresem składania wniosków, w placówce Banku, Contact Center Banku lub u Partnera Sprzedaży,
b. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu wraz ze wskazaniem na wniosku kredytowym nazwy Oferty specjalnej „Mieszkaj Bez Kompromisów”
c. posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o Kredyt hipoteczny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku (z deklaracją comiesięcznych wpływów w min. kwocie 2 000zł), z którego będą spłacane należności z tytułu umowy kredytowej,
d. spełnić warunek zawarcia umowy ubezpieczenia indywidualnego Opcja ŻYCIE Plus (ubezpieczenie spłaty Kredytu hipotecznego oferowane przez Nationale Nederlanden TU na Życie S.A.) lub Bezpieczny Kredyt STANDARD Plus (ubezpieczenie spłaty Kredytu hipotecznego oferowane przez TU EUROPA S.A., TU EUROPA na Życie S.A.) za pośrednictwem Banku w dniu podpisywania umowy o Kredyt hipoteczny przez co najmniej jedną osobę zawierającą umowę o Kredyt hipoteczny. Wiek tej osoby w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (dzień podpisania umowy o Kredyt hipoteczny) wypełnia warunek kryterium wieku zawarty w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla ubezpieczenia Opcja ŻYCIE Plus albo Bezpieczny Kredyt STANDARD Plus.

Aktualności