Napisz do nas

Kategoria
20/08/2015

Kontrole UFG coraz skuteczniejsze. Dlaczego kierowcy jeżdżą bez OC? Gdzie Policja ma największą skuteczność?

   Już ponad jedna trzecia kierowców bez polisy OC, wykrywana jest dzięki wirtualnym kontrolom, o których właściciele pojazdów nawet nie wiedzą.

 

Jak wynika z najnowszego raportu UFG liczba ujawnionych w ten sposób nieubezpieczonych wzrosła, w ostatnich latach, o ponad 50 proc.. Dotychczas brak polisy OC najczęściej wykrywany był przez policję, podczas kontroli drogowych. Obecnie już tylko 33% przychodów pochodzi z kontroli policji, a ponad 45% z wewnętrznych kontroli UFG. Reszta to konsekwencja informacji m.in. z wydziałów komunikacji.

Fundusz, w swoich wewnętrznych kontrolach korzysta z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych (OI UFG). – Typowanie przez nas nieubezpieczonych jest coraz bardziej efektywne i już osiem na dziesięć spraw z wewnętrznych kontroli UFG jest trafnych, co oznacza, że właściciel pojazdu faktycznie nie ma OC – mówi Hubert Stoklas, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.Raport UFG po raz pierwszy pokazuje też jak bardzo kierowcy są skorzy do zapłaty kary za brak OC. I tak około 40 proc. nieubezpieczonych robi to dobrowolnie, reszta decyduje się na postępowanie egzekucyjne. W tym ostatnim przypadku odbywa się to w ten sposób, że UFG wystawia tytuł wykonawczy, a ściąganiem kary zajmuje się dalej urząd skarbowy.


Dlaczego kierowcy jeżdżą bez OC?

Zazwyczaj tłumaczą się nieznajomością przepisów lub brakiem pieniędzy na zakup ubezpieczenia. Część przyznaje, że ignoruje obowiązek posiadania tej polisy. Z analizy spraw prowadzonych przez UFG wynika, że przyczyny nieubezpieczenia to w szczególności:
 

  • wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela i przekonanie nowego posiadacza pojazdu o automatycznym odnowieniu tego ubezpieczenia. Tymczasem w wyniku zmiany przepisów komunikacyjne OC zbywcy pojazdu ważne jest tylko do końca okresu na jaki zostało zawarte i nie przedłużą się automatycznie;

 

  • wprowadzenie w błąd co do ważności polisy OC poprzedniego właściciela – np. przy zakupie pojazdu w komisie zdarza się, że polisa - przekazywana osobie kupującej pojazd - została wcześniej wypowiedziana i jest już nieważna;

 

  • niewykupienie OC w dniu pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce, a dopiero np. w dniu odbioru auta od dealera;

 

  • nieopłacenie wszystkich rat składki za OC i nieprzedłużenie się umowy ubezpieczenia na kolejny rok.

 

 

 

 

 

źródło: https://salespower.compensa.pl/sp/content/showfullanswer/ddb1ee98c7275f93,x,x,x,kontrole-ufg-coraz-skuteczniejsze-dlaczego-kierowcy-jezdza-bez-oc-gdzie-policja-ma-najwieksza-skutecznosc

Aktualności