Napisz do nas

Kategoria
04/08/2016

Jesteś właścicielem nieruchomości rolnej? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość!!!

Jesteś właścicielem nieruchomości rolnej? Planujesz zakup mieszkania? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość – już od 16 sierpnia działka rolna będzie mogła być zabezpieczeniem przy udzielaniu kredytu hipotecznego.


W związku z podpisaniem w dniu 30 lipca br. przez Prezydenta ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, dopuszcza się przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu mieszkaniowego, w których zabezpieczeniem jest nieruchomość rolna w rozumieniu przepisów procedury produktowej obowiązującej przed 30 kwietnia br.

 

Oznacza to, że m. in. przywraca się definicję działki budowlanej, zgodnie z którą działka budowlana to:

 

a)    działka przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową albo

 

b)    działka, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, albo

 

c)     grunt o przeznaczeniu budowlano-rolnym, w którym nie można wydzielić części budowlanej, gdzie powierzchnia działki nie przekracza 3000 m2 i jednocześnie dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że na działce dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania oraz część działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ma powierzchnię spełniającą wymogi planu w zakresie minimalnej powierzchni działki budowlanej, albo

 

d)    działka przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową lub działka, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową, gdzie powierzchnia działki nie przekracza 1 ha.”


O więcej szczegółów zapytaj naszych doradców:


Agnieszka Hołota
a.holota@tdf.rzeszow.pl
+48 535 008 555


Aktualności