Napisz do nas

Kategoria
22/04/2016

Aktualne oferty ubezpieczeń dostosowane także dla seniorów

W ciągu ostatnich lat, w polskim społeczeństwie obserwuje się znaczny wzrost  liczby osób po 65 roku życia. Wiąże się to nie tylko z koniecznością zapewnienia im fachowej opieki medycznej, ale także z potrzebą  indywidualnego dostosowania obowiązujących ofert ubezpieczeniowych dla tych osób. Według przeprowadzonych badań statystycznych, w Polsce żyje ponad 7mln osób w wieku powyżej 65 roku życia i liczba ta stale rośnie. Dodatkowo  obserwuje się również znaczny spadek liczby nowonarodzonych dzieci, co powoduje zmniejszenie się przyrostu naturalnego.  

 

Ponadto, obecnie zaobserwowano znaczącą zmianę w stylu życia Polaków. Model rodziny wielopokoleniowej, który panował w dawnych czasach powoli zanika, zwłaszcza w miastach. Seniorzy coraz częściej skazani są na mieszkanie w samotności. Przyczyną tego jest również bardzo częste zjawisko wyjazdu młodych ludzi z rodzinnych miejscowości w poszukiwaniu pracy. Ma to zasadniczy wpływ na brak możliwości stałego opiekowania się rodzicami. W celu stworzenia zabezpieczenia osób starszych, ludzie coraz aktywniej poszukują produktów i usług  mających za zadanie zabezpieczyć seniorom pomoc w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia.

                                                                                                                                                                                 

W tym momencie na rynku wiele firm ubezpieczeniowych oferuje specjalnie dedykowane oferty ubezpieczeniowe przeznaczone dla seniorów. Nie mniej jednak w dalszym ciągu zainteresowanie Polaków takimi ofertami utrzymują się na dużo niższym poziomie niż w innych krajach europejskich.  Przyczyn tego zjawiska można by doszukiwać się na różnych podłożach. Jedną z nich jest jednak brak odpowiedniej wiedzy po stronie konsumentów.  Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszym sposobem dotarcia z informacją do osób starszych są działania edukacyjne, skierowane zarówno do nich samych jak i dla  młodszego pokolenia. Kolejną przeszkodą w zakupie takiego ubezpieczenia są finanse. Często osoby starsze nie dysponują odpowiednią kwotą pieniędzy, żeby  sobie takie ubezpieczenie zakupić i nieraz dochodzi o sytuacji, w której to młodzi pokrywają koszty takiego zabezpieczenia.

 

W reprezentowanych ofertach ubezpieczeń dla seniorów, najbardziej cenioną usługą jest uzyskanie profesjonalnej opieki medycznej.  Bardzo często świadczona opieka obejmuje fachowe porady specjalistów tj.  pielęgniarek, rehabilitantów i psychologów. Dodatkowo otrzymane kompleksowe wsparcie medyczne zapewniane jest w domach seniorów. Pozwala to na uniknięcie problemu z dowozem pacjenta do odpowiedniej poradni specjalistycznej.  W celu ułatwienia kontaktu seniora z personelem medycznym, wiele firm decyduje się na świadczenie usług asystenckich realizowanych przy wykorzystaniu telefonu. Dzięki tej usłudze osoba starsza ma zapewnioną całodobową opiekę. Sprawia to, że seniorzy czują się pewniej i bezpieczniej, bo wiedzą, że w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, mogą w prosty sposób zapewnić sobie fachową pomoc, której usługa wpisana jest w ich ofertę ubezpieczenia.

 

Niektóre firmy ubezpieczeniowe decydują się na świadczenie usług  telemedycznych obejmujących w swojej ofercie  stały nadzór nad osobami przewlekle chorymi i hospitalizowanymi w domu. Pacjent wyposażany jest  w niewielkie specjalistyczne urządzenie,  które służy do pomiaru rytmu serca,  przypomina choremu o  zażyciu niezbędnych leków , a  w razie potrzeby wysyła sygnał o nagłym zdarzeniu do opiekuna medycznego. Telerehabilitacja kardiologiczna, to również częsta usługa oferowana przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Ma ona na celu ograniczenie postępów  chorób serca  oraz wypracowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u osób w podeszłym wieku, które cierpią na różne choroby układów krążenia.

 

Podsumowując, w tym momencie rynek ubezpieczeń  w swojej ofercie zawiera wiele różnorodnych pakietów dla seniorów.  Dzięki wykupowi takiego ubezpieczenia, w zależności od rodzaju wybranej oferty, osoby starsze mają zapewnioną stabilność i opiekę medyczną, indywidulanie dopasowaną do ich potrzeb. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania z fachowej porady naszych Doradców Finansowych, którzy podpowiedzą jaki wariant ubezpieczenia będzie dla danej osoby najkorzystniejszy.

 

 

 

Łukasz Pasuła - doradca finansowy ds.ubezpieczeń

Aktualności